Разрешение Р.Казахстан на применение KZ95VEH00006152 от14.03.2017